رطوبت گیر رومیزی

نم گیر کنار سینک ویچ وایپ

نم گیر کنار سینک | رطوبت گیر رومیزی نم گیر کنار سینک   ویچ وایپ یک مکمل زیبا در کنار اب چکان است که در آشپزخانه ها، روی کابینت و در کنار سینک ظرفشویی قابل استفاده می باشد. در صورتی که حجم ظرفهای شسته شده بیشتر از حد معمول باشد و یا منزل شما فاقد اطلاعت بیشتر دربارهنم گیر کنار سینک ویچ وایپ[…]