کاربرد محصولات میکروفایبر در صنعت

استفاده از محصولات میکروفایبر در محیط های بیمارستانی محصولات معمولی که به طور سنتی در محیط های آلوده مثل بیمارستانها، آسایشگاهها یا مهد کودک ها بکار می روند عمدتاً نخی هستند که طبق مطالعات و بررسی های انجام شده حداکثر ۳۳% از باکتریها و ویروسهای سطح را پاک می کنند در حالیکه همین مطالعات نشان اطلاعت بیشتر دربارهکاربرد محصولات میکروفایبر در صنعت[…]

نظافت با دستمال میکروفایبر

نظافت در حالات خشک و مرطوب با دستمال های میکروفایبر

نظافت در حالات خشک و مرطوب با دستمال های میکروفایبر محصولات میکروفایبر عمدتاً از الیاف میکروفایبر شکسته یا خرد شده ساخته شده اند که از قدرت تمیزکنندگی بالایی در دو حالت خیس و خشک برخوردارند. نظافت در حالت خیس یا مرطوب با دستمال میکروفایبر در این حالت از دستمال میکروفایبر در حالت خیس استفاده می اطلاعت بیشتر دربارهنظافت در حالات خشک و مرطوب با دستمال های میکروفایبر[…]

میکروفایبر

میکروفایبر چیست؟

میکروفایبر چیست؟ *دنیر (Denier) واحد اندازه گیری چگالی جرمی بر اساس طول الیاف است. طبق تعریف یک دنیر مساوی جرم الیافی از ماده به طول 9000 (نه هزار) متر بر حسب گرم است. برای مثال جرم 9000 متر از یک تار ابریشم طبیعی نتابیده تقریباً مساوی یک گرم است. تاریخچه: تولید الیاف بسیار ظریف (ظریف اطلاعت بیشتر دربارهمیکروفایبر چیست؟[…]