کاربرد محصولات میکروفایبر در صنعت

استفاده از محصولات میکروفایبر در محیط های بیمارستانی محصولات معمولی که به طور سنتی در محیط های آلوده مثل بیمارستانها، آسایشگاهها یا مهد کودک ها بکار می روند عمدتاً نخی هستند که طبق مطالعات و بررسی های انجام شده حداکثر ۳۳% از باکتریها و ویروسهای سطح را پاک می کنند در حالیکه همین مطالعات نشان اطلاعت بیشتر دربارهکاربرد محصولات میکروفایبر در صنعت[…]