روش های شست و شوی یخچال و فریزر

تمیز کردن یخچال و فریزر | روش شستشوی یخچال و فریزر برای تمیز کردن یخچال و فریزر  هرگز از مواد شوینده و پاک کننده استفاده نکنید.  زیرا علاوه بر خراب کردن جدار یخچال و فریزر، بوی آنها در یخچال باقی می ماند و سپس به مواد غذایی نفوذ کرده، علاوه بر ایجاد مزه و بوی بد اطلاعت بیشتر دربارهروش های شست و شوی یخچال و فریزر[…]