اسکاچ محافظ تفلون - اسکاچ تفلون

اسکاچ محافظ تفلون

یكي از موارد كاربرد مواد پاك‌ كننده  براي شستن ظروف است. علاوه بر پاك‌ كننده، براي شستن بهتر و آسان‌تر ظروف از كاتاليزوري استفاده مي‌شود كه اسكاچ تفلون يا اسفنج نام دارد. اسكاچ‌ها از مواد پليمري ساخته مي‌شوند و موادغذايي چسبيده به ظرف را سريع‌تر و راحت‌تر جدا مي‌كنند. علت استفاده از اسكاچ تفلون، اين اطلاعت بیشتر دربارهاسکاچ محافظ تفلون[…]